*รวมพลคนน่าฮัก*

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

สรุปการเรียนการสอน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 3
เรียนวิชา การสร้างสื่อการเรียนการสอน
ทำการสอน โดยท่านอาจารย์วิวรรธ์ จันท์เทพย์
.สรุปการเรียนสื่อการเรียนการสอน .สื่อเป็นเครื่องที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สื่อช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาทสัมผัส คือ การสัมผัส การชิม การดม การฟัง และการมอง นอกจากนี้สื่อยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และบางชนิดยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการอีกด้วย
............การออกแบบสื่อการสอนเป็นการวางแผนสร้างสรรค์สื่อการสอนหรือการปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพและ มีสภาพที่ดี โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ รู้จักเลือกสื่อและวิธีการทำ เพื่อให้สื่อนั้นมีความสวยงาม มีประโยชน์ และมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน
............วัสดุกราฟิกเป็นการออกแบบวัสดุลายเส้นประกอบด้วย ภาพลายเส้น ตัวอักษร การ์ตูน และสัญลักษณ์ เพื่อเสนอ
เรื่องราวความรู้ หรือเนื้อหาสาระให้รับรู้และเข้าใจได้ง่ายรวดเร็ว
............การเรียนPhotoshop เป็นการเรียนตัดแต่งรูปภาพ ให้มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริง การเรียนPhotoshopมีความสำคัญให้เรารู้จักคิดและออกแบบและเกี่ยวกับการใช้สีได้
...........สื่อวัสดุกราฟิก"สีไม้" เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเด็ก สื่อสีไม้นี้เป็นการขีดเขียนลงบนกระดาษตามจินตการของเด็ก ฝึกให้เด็กคิดและออกแบบได้
...........การสร้าง Blog ทำความรู้จักกับ blog หรือ web log เว็บไซต์สายพันธุ์ฮิตล่าสุด มาดูกันว่าทำไมเว็บไซต์ส่วนตัวสไตล์ง่ายๆ แบบนี้ถึงมีนักท่องเว็บพากันอ่านและแห่กันทำจนนับได้เป็นแสนไซต์ทั่วโลกภายในเวลา 2-3 ปีเท่านั้น เป็นการนำข้อมูลของตังเองลงบนบล๊อกหรือสิ่งที่เป็นความรู้หรือมีประโยชน์ต่อผู้เข้ามาเยี่ยมชม
เนื้อหาบทเรียน
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 2 จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนที
หน่วยที่ 3 การสื่อสาร
หน่วยที่ 4 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 5 การผลิตสื่อกราฟิก
หน่วยที่ 6 การสร้างสื่อราคาเยา
หน่วยที่ 7 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 8 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ไม่มีความคิดเห็น: